KAJAK over de GREVELINGEN

Bij MEER Outdoor kun je een 1- of 2-persoons kajak / kayak huren en een prachtig rondje varen op de Grevelingendam. Je kunt langs de kustlijn blijven varen richting Bruinisse of richting het eiland De Mosselbank (2uur heen en weer). Prachtig midden in de natuur omringt door allerlei watervogels. Of misschien zie je Robbie de zeehond nog wel. Stap onderweg uit om te picknicken of even uit te rusten op het strand of in het gras. Superleuk om actief met het gezin, met vrienden of collega’s op een mooie dag een paar uurtjes te gaan varen.

Wij verhuren sit-on-top kajaks, dat is een kruising tussen een kajak en kano. Vooral hiervan is de grote bewegingsvrijheid en het gebruikersgemak. Ze zijn comfortabel en zelflozend en je zit niet vast in de kajak. Ze zijn stabiel en vallen niet om. Dat scheelt weer!

BOEK HIER JE HUUR

Voorwaarden

KAYAK
belangrijk om te weten
  • Incl Boot, Peddel
  • Excl (Water)schoenen, Wetsuit (wel te huur)
  • Legitimatie ID-kaart, Rijbewijs, Paspoort
  • Eigen risico teken vooraf de huurvoorwaarden

MIX & MATCH

Waterpret voor je groep
€20per persoon
  • 10+ personen (max.30 personen)
  • Mix van SUP - Supersup - Raft - Kajak
  • Duur 2 uur

DEUTSCH

Bei MEER Outdoor können Sie ein 1- oder 2-Personen-Kajak/Kajak mieten und eine schöne Runde auf dem Grevelingendamm segeln. Sie können weiter entlang der Küste in Richtung Bruinisse oder zur Insel De Mosselbank segeln. Wunderschön mitten in der Natur, umgeben von allerlei Wasservögeln. Halten Sie unterwegs für ein Picknick oder eine Rast am Strand oder im Gras an. Super Spaß, mit der Familie, mit Freunden oder Kollegen an einem schönen Tag für ein paar Stunden aktiv segeln zu gehen.

Wir vermieten Sit-on-Top-Kajaks, eine Mischung aus Kajak und Kanu. Das liegt vor allem an der großen Bewegungsfreiheit und der einfachen Handhabung. Sie sind bequem und selbstentleerend und Sie sitzen nicht im Kajak fest. Sie sind stabil und fallen nicht um. Das tut wieder weh!

ENGLISH

At MEER Outdoor you can rent a 1- or 2-person kayak / kayak and sail a beautiful round on the Grevelingendam. You can continue sailing along the coastline towards Bruinisse or towards the island of De Mosselbank (2 hours back and forth). Beautiful in the middle of nature, surrounded by all kinds of water birds. Or maybe you'll see Robbie the seal. Stop along the way for a picnic or a rest on the beach or in the grass. Super fun to go sailing for a few hours on a beautiful day with the family, with friends or colleagues.

We rent sit-on-top kayaks, which is a cross between a kayak and canoe. This is mainly due to the great freedom of movement and the ease of use. They are comfortable and self-draining and you are not trapped in the kayak. They are stable and do not fall over. That's easy!

FRANÇAIS

Chez MEER Outdoor, vous pouvez louer un kayak / kayak pour 1 ou 2 personnes et faire un beau tour sur le Grevelingendam. Vous pouvez continuer à naviguer le long du littoral vers Bruinisse ou vers l'île de De Mosselbank. Belle au milieu de la nature, entourée de toutes sortes d'oiseaux aquatiques. Arrêtez-vous en chemin pour un pique-nique ou une pause sur la plage ou dans l'herbe. Super amusant de faire de la voile activement en famille, entre amis ou entre collègues par une belle journée pendant quelques heures.

Nous louons des kayaks sit-on-top, qui sont un croisement entre un kayak et un canoë. Cela est principalement dû à la grande liberté de mouvement et à la facilité d'utilisation. Ils sont confortables et auto-videurs et vous n'êtes pas coincé dans le kayak. Ils sont stables et ne tombent pas. ça fait encore mal !

VERHUUR VOORWAARDEN

Door bij ons te huren gaat u akkoord met de volgende voorwaarden:

Veiligheid voorop

Veiligheid van het surfen, suppen en kajakken heeft bij MEER Outdoor de hoogste prioriteit. De deelnemer is zich bewust van het feit dat gebruik/huur van de materialen, en deelname aan activiteiten en/of lessen, zowel voor hem/haar als voor derden, alsmede voor zijn/haar zaken, en/of zaken van derden, risico’s voor schade – letselschade, zaakschade en gevolgschade daaronder begrepen inhoudt. De deelnemer neemt deze risico’s uitdrukkelijk voor zijn/haar rekening.

Privacy

De huurder gaat akkoord met de door MEER Outdoor opgestelde Privacy Verklaring.

Instructies

Veiligheidsinstructies en andere instructies gegeven door instructeurs van MEER Outdoor, dienen door de deelnemer te worden opgevolgd. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de deelnemer dat hij/zij uitleg krijgt, de uitleg bijwoont en hij/zij oplet tijdens de uitleg.

Eerste keer

Indien een deelnemer niet eerder gesurft heeft, voor het eerst materiaal huurt (zoals surfboard) of een les volgt, dient hij/zij dit bij de instructeur van MEER Outdoor te melden, zodat hij/zij uitleg krijgt over het gebruik van het materiaal en/of de regels.

Onoplettendheid

MEER Outdoor staat dan ook niet in voor mogelijke calamiteiten en schades, materieel of immaterieel, letselschade daaronder begrepen, indien de deelnemer niet op de hoogte is van hetgeen tijdens de uitleg wordt meegedeeld. De deelnemer is zich ervan bewust dat de uitleg geen garanties geeft dat mogelijke calamiteiten en schades, materieel of immaterieel, letselschade daaronder begrepen, voorkomen worden en de deelnemer vrijwaart MEER Outdoor daar dan ook voor.

Minimumleeftijd

Voor het surfen geldt een minimumleeftijd van 8 jaar en een zwemdiploma is verplicht. Het is de verantwoordelijkheid van de ouders en/of begeleiders van minderjarigen dat aan MEER Outdoor de juiste informatie wordt verstrekt ten aanzien van leeftijd en zwemvaardigheid. MEER Outdoor aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien onjuiste of onvolledige informatie is verstrekt.

Reparatiekosten

Het verhuurde is voor risico ondergetekende. MEER Outdoor kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade of ongevallen aan derden en de huurder. Materiaal wordt verhuurd voor een bepaalde tijd. Bij schade, total loss of diefstal betaalt ondergetekende de reparatiekosten of vervangingswaarde van het gehuurde materiaal direct bij retour. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid van MEER Outdoor gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de surfschool.

Verhuur afgeraden bij...

Het is de deelnemer afgeraden om deel te nemen aan het surfen, indien de deelnemer last heeft van nek- en/of rugklachten, zwanger is, hartproblemen heeft of heeft gehad, de deelnemer een slechte conditie heeft, kortademig is, onder invloed van medicijnen, drugs en/of alcohol is. MEER Outdoor is niet aansprakelijk voor gevolgen indien de betreffende deelnemer toch besluit deel te nemen aan het surfen.

Groepen

Bij groepen kan één persoon het inschrijfformulier invullen en ondertekenen, dit houdt in dat deze persoon aansprakelijk is voor alle deelnemers uit de groep met betrekking tot alles genoemd in de Algemene Voorwaarden.

Foto's

Foto’s en video’s die worden gemaakt mogen worden gebruikt voor publicatie.

Aansprakelijkheid schade

MEER Outdoor aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, materieel of immaterieel, letselschade daaronder begrepen, opgelopen door (stuur)fouten, onkundigheid, aanvaringen, afsnijden, gebreken aan de gebruikte materialen (surfboards, wetsuits, e.d.) en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die de deelnemer en/of andere deelnemers lijden. De deelnemer neemt dit risico nadrukkelijk voor zijn/haar rekening en vrijwaart MEER Outdoor volledig.

Diensten derden

MEER Outdoor zal elke dienst naar beste kunnen uitvoeren en is gerechtigd bij en voor de uitvoering van een dienst derden in te schakelen. MEER Outdoor is evenwel niet aansprakelijk voor het bij deelnemer of derden ontstane schade die het gevolg is van een handelen of nalaten van door MEER Outdoor ingeschakelde hulppersonen (werknemers van MEER Outdoor daaronder niet begrepen).

Plezier en veel leren staat bij ons voorop! Wees lief voor elkaar en geniet van het windsurfen, suppen en kajakken!