PRIJZEN OVERZICHT MEER OUTDOOR

Ga je voor het avontuur van windsurfen. Lekker dobberen op een SUP. Gemoedelijk peddelen in een kayak. Of vaar je fluisterend met de talamex langs de eilandjes. Bij MEER kan het allemaal. In de tabel vind je al onze prijzen op een rij.

BOEK HIER JE HUUR

Windsurf

voorwaarden
belangrijk om te weten
 • Incl Board, Zeil
 • Excl (Water)schoenen, Wetsuit (wel te huur)
 • Legitimatie ID-kaart, Rijbewijs, Paspoort
 • Eigen risico teken vooraf de huurvoorwaarden

Plank

Tuigage
€12vanaf
 • 1u €12
 • 2u €20
 • 3u €28
 • 4u €35
 • dag €50

SUP

Voorwaarden
belangrijk om te weten
 • Incl SUP, Peddel
 • Excl (Water)schoenen, Wetsuit
 • Legitimatie ID-kaart, Rijbewijs, Paspoort
 • Eigen risico teken vooraf de huurvoorwaarden

MIX & MATCH

waterpret voor je groep
€15per persoon
 • 8+ personen (max.15 personen)
 • Mix van SUP - Kayak - Windsurf
 • Duur 2 uur

Voorwaarden

KAYAK
belangrijk om te weten
 • Incl Boot, Peddel
 • Excl (Water)schoenen, Wetsuit (wel te huur)
 • Legitimatie ID-kaart, Rijbewijs, Paspoort
 • Eigen risico teken vooraf de huurvoorwaarden

MIX & MATCH

Waterpret voor je groep
€15per persoon
 • 8+ personen (max.15 personen)
 • Mix van SUP - Kayak - Windsurf
 • Duur 2 uur

Voorwaarden

KAYAK
belangrijk om te weten
 • Excl (Water)schoenen, Wetsuit (wel te huur)
 • Legitimatie ID-kaart, Rijbewijs, Paspoort
 • Eigen risico teken vooraf de voorwaarden

MIX & MATCH

Waterpret voor je groep
€15per persoon
 • 8+ personen (max.15 personen)
 • Mix van SUP - Kayak - Windsurf
 • Duur 2 uur

Fluisterboot

Varen met de Talamex
goed om te weten
 • Max. 4 personen
 • Incl. Boot, Accu, Reserve Peddel
 • Excl. Reddingsvest, Wetsuit (wel te huur)
 • Borg ID-kaart, Rijbewijs, Paspoort
 • Vooraf Tekenen huurvoorwaarden

VERHUUR VOORWAARDEN

Door bij ons te huren gaat u akkoord met de volgende voorwaarden:

Veiligheid voorop

Veiligheid van het surfen, suppen en kajakken heeft bij MEER Outdoor de hoogste prioriteit. De deelnemer is zich bewust van het feit dat gebruik/huur van de materialen, en deelname aan activiteiten en/of lessen, zowel voor hem/haar als voor derden, alsmede voor zijn/haar zaken, en/of zaken van derden, risico’s voor schade – letselschade, zaakschade en gevolgschade daaronder begrepen inhoudt. De deelnemer neemt deze risico’s uitdrukkelijk voor zijn/haar rekening.

Privacy

De huurder gaat akkoord met de door MEER Outdoor opgestelde Privacy Verklaring.

Instructies

Veiligheidsinstructies en andere instructies gegeven door instructeurs van MEER Outdoor, dienen door de deelnemer te worden opgevolgd. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de deelnemer dat hij/zij uitleg krijgt, de uitleg bijwoont en hij/zij oplet tijdens de uitleg.

Eerste keer

Indien een deelnemer niet eerder gesurft heeft, voor het eerst materiaal huurt (zoals surfboard) of een les volgt, dient hij/zij dit bij de instructeur van MEER Outdoor te melden, zodat hij/zij uitleg krijgt over het gebruik van het materiaal en/of de regels.

Onoplettendheid

MEER Outdoor staat dan ook niet in voor mogelijke calamiteiten en schades, materieel of immaterieel, letselschade daaronder begrepen, indien de deelnemer niet op de hoogte is van hetgeen tijdens de uitleg wordt meegedeeld. De deelnemer is zich ervan bewust dat de uitleg geen garanties geeft dat mogelijke calamiteiten en schades, materieel of immaterieel, letselschade daaronder begrepen, voorkomen worden en de deelnemer vrijwaart MEER Outdoor daar dan ook voor.

Minimumleeftijd

Voor het surfen geldt een minimumleeftijd van 8 jaar en een zwemdiploma is verplicht. Het is de verantwoordelijkheid van de ouders en/of begeleiders van minderjarigen dat aan MEER Outdoor de juiste informatie wordt verstrekt ten aanzien van leeftijd en zwemvaardigheid. MEER Outdoor aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien onjuiste of onvolledige informatie is verstrekt.

Reparatiekosten

Het verhuurde is voor risico ondergetekende. MEER Outdoor kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade of ongevallen aan derden en de huurder. Materiaal wordt verhuurd voor een bepaalde tijd. Bij schade, total loss of diefstal betaalt ondergetekende de reparatiekosten of vervangingswaarde van het gehuurde materiaal direct bij retour. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid van MEER Outdoor gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de surfschool.

Verhuur afgeraden bij...

Het is de deelnemer afgeraden om deel te nemen aan het surfen, indien de deelnemer last heeft van nek- en/of rugklachten, zwanger is, hartproblemen heeft of heeft gehad, de deelnemer een slechte conditie heeft, kortademig is, onder invloed van medicijnen, drugs en/of alcohol is. MEER Outdoor is niet aansprakelijk voor gevolgen indien de betreffende deelnemer toch besluit deel te nemen aan het surfen.

Groepen

Bij groepen kan één persoon het inschrijfformulier invullen en ondertekenen, dit houdt in dat deze persoon aansprakelijk is voor alle deelnemers uit de groep met betrekking tot alles genoemd in de Algemene Voorwaarden.

Foto's

Foto’s en video’s die worden gemaakt mogen worden gebruikt voor publicatie.

Aansprakelijkheid schade

MEER Outdoor aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, materieel of immaterieel, letselschade daaronder begrepen, opgelopen door (stuur)fouten, onkundigheid, aanvaringen, afsnijden, gebreken aan de gebruikte materialen (surfboards, wetsuits, e.d.) en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die de deelnemer en/of andere deelnemers lijden. De deelnemer neemt dit risico nadrukkelijk voor zijn/haar rekening en vrijwaart MEER Outdoor volledig.

Diensten derden

MEER Outdoor zal elke dienst naar beste kunnen uitvoeren en is gerechtigd bij en voor de uitvoering van een dienst derden in te schakelen. MEER Outdoor is evenwel niet aansprakelijk voor het bij deelnemer of derden ontstane schade die het gevolg is van een handelen of nalaten van door MEER Outdoor ingeschakelde hulppersonen (werknemers van MEER Outdoor daaronder niet begrepen).

Plezier en veel leren staat bij ons voorop! Wees lief voor elkaar en geniet van het windsurfen, suppen en kajakken!