WINDSURF OP HET GREVELINGENMEER

GEVONDEN! De plek om veilig te leren windsurfen op de Grevelingendam. Bij MEER Outdoor ligt de ideale surfplas om het windsurfen onder de knie te krijgen. Het water is niet te diep, je kunt overal staan: ideaal voor de beginner. Ook voor de gevorderde windsurfer is het water bij MEER Outdoor een prachtige plek om af te varen.

Wij verhuren voor beginners robuuste Hifly borden met een zeil vanaf €20. Voor te meer gevorderde surfer hebben 3x een Bic Techno (125/148/152 liter), we verhuren rug trapeze’s en ons grootste zeil is momenteel 5.7m2. Neem gerust contact op bij nog meer vragen :). Wij hopen dat je geniet van een winderige dag op het zoute water!

Naast onze surfshop vindt u Restaurant PuurrbyRich. Hier kunt u genieten op ons terras van het prachtige uitzicht.

Wil je windsurf materiaal kopen? Bezoek dan eens Van Bellen Wind & Snow. Je vindt hen op op Lantaarnweg 12 te Willemstad (25 minuten rijden van MEER Outdoor).

BOEK HIER JE WINDSURF SET

Windsurf

voorwaarden
belangrijk om te weten
  • Incl Board, Zeil
  • Excl (Water)schoenen, Wetsuit (wel te huur)
  • Legitimatie ID-kaart, Rijbewijs, Paspoort
  • Eigen risico teken vooraf de huurvoorwaarden

Tuigage

Zeil - Plank - Trapeze
€15vanaf
  • 1u €15
  • 2u €25
  • 3u €30
  • 4u €35

DEUTSCH

WINDSURF?! FAND ES! Der Ort, um auf dem Grevelingendamm sicher Windsurfen zu lernen. MEER Outdoor ist der ideale Surfsee um das Windsurfen zu meistern. Das Wasser ist nicht zu tief, man kann überall stehen: ideal für den Anfänger. Das Wasser bei MEER Outdoor ist auch für den fortgeschrittenen Windsurfer ein wunderbarer Ort zum Segeln.

Wir wissen auch, dass Windsurfausrüstung relativ teuer in der Anschaffung und schwer in Ihrer Garage zu lagern ist. Mieten Sie also Ihre Windsurfausrüstung bei MEER und genießen Sie einen windigen Tag auf dem Salzwasser!

Neben unserem Surfshop findest du das Restaurant PurerbyRich. Hier können Sie die schöne Aussicht auf unserer Terrasse genießen.

Wenn Sie Windsurfausrüstung kaufen möchten, empfehlen wir Ihnen, Van Bellen Wind & Snow zu besuchen. Sie finden sie am Lantaarnweg 12 in Willemstad (25 Autominuten von MEER Outdoor entfernt).

ENGLISH

WINDSURFING?! FOUND IT! The place to learn to windsurf safely on the Grevelingendam. MEER Outdoor is the ideal surf lake to master windsurfing. The water is not too deep, you can stand anywhere: ideal for the beginner. The water at MEER Outdoor is also a wonderful place to sail for the advanced windsurfer.

We also know that windsurfing equipment is relatively expensive to purchase and difficult to store in your garage. So rent your windsurfing gear at MEER and enjoy a windy day on the salt water!

Next to our surf shop you will find Restaurant PurerbyRich. Here you can enjoy the beautiful view on our terrace.

If you want to buy windsurfing equipment, we advise you to visit Van Bellen Wind & Snow. They can be found at Lantaarnweg 12 in Willemstad (25 minutes drive from MEER Outdoor).

FRANCAIS

PLANCHE À VOILE? TROUVÉ! L'endroit pour apprendre à faire de la planche à voile en toute sécurité sur le Grevelingendam. MEER Outdoor est le lac de surf idéal pour maîtriser la planche à voile. L'eau n'est pas trop profonde, vous pouvez vous tenir n'importe où : idéal pour le débutant. L'eau à MEER Outdoor est également un endroit merveilleux pour naviguer pour le véliplanchiste avancé.

Nous savons également que le matériel de planche à voile est relativement cher à l'achat et difficile à ranger dans votre garage. Alors louez votre matériel de planche à voile chez MEER et profitez d'une journée venteuse sur l'eau salée !

A côté de notre surf shop, vous trouverez le restaurant PurerbyRich. Ici, vous pouvez profiter de la belle vue sur notre terrasse.

Si vous souhaitez acheter du matériel de planche à voile, nous vous conseillons de visiter Van Bellen Wind & Snow. Ils se trouvent au Lantaarnweg 12 à Willemstad (à 25 minutes en voiture de MEER Outdoor).

VERHUUR VOORWAARDEN

Door bij ons te huren gaat u akkoord met de volgende voorwaarden:

Veiligheid voorop

Veiligheid van het surfen, suppen en kajakken heeft bij MEER Outdoor de hoogste prioriteit. De deelnemer is zich bewust van het feit dat gebruik/huur van de materialen, en deelname aan activiteiten en/of lessen, zowel voor hem/haar als voor derden, alsmede voor zijn/haar zaken, en/of zaken van derden, risico’s voor schade – letselschade, zaakschade en gevolgschade daaronder begrepen inhoudt. De deelnemer neemt deze risico’s uitdrukkelijk voor zijn/haar rekening.

Privacy

De huurder gaat akkoord met de door MEER Outdoor opgestelde Privacy Verklaring.

Instructies

Veiligheidsinstructies en andere instructies gegeven door instructeurs van MEER Outdoor, dienen door de deelnemer te worden opgevolgd. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de deelnemer dat hij/zij uitleg krijgt, de uitleg bijwoont en hij/zij oplet tijdens de uitleg.

Eerste keer

Indien een deelnemer niet eerder gesurft heeft, voor het eerst materiaal huurt (zoals surfboard) of een les volgt, dient hij/zij dit bij de instructeur van MEER Outdoor te melden, zodat hij/zij uitleg krijgt over het gebruik van het materiaal en/of de regels.

Onoplettendheid

MEER Outdoor staat dan ook niet in voor mogelijke calamiteiten en schades, materieel of immaterieel, letselschade daaronder begrepen, indien de deelnemer niet op de hoogte is van hetgeen tijdens de uitleg wordt meegedeeld. De deelnemer is zich ervan bewust dat de uitleg geen garanties geeft dat mogelijke calamiteiten en schades, materieel of immaterieel, letselschade daaronder begrepen, voorkomen worden en de deelnemer vrijwaart MEER Outdoor daar dan ook voor.

Minimumleeftijd

Voor het surfen geldt een minimumleeftijd van 8 jaar en een zwemdiploma is verplicht. Het is de verantwoordelijkheid van de ouders en/of begeleiders van minderjarigen dat aan MEER Outdoor de juiste informatie wordt verstrekt ten aanzien van leeftijd en zwemvaardigheid. MEER Outdoor aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien onjuiste of onvolledige informatie is verstrekt.

Reparatiekosten

Het verhuurde is voor risico ondergetekende. MEER Outdoor kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade of ongevallen aan derden en de huurder. Materiaal wordt verhuurd voor een bepaalde tijd. Bij schade, total loss of diefstal betaalt ondergetekende de reparatiekosten of vervangingswaarde van het gehuurde materiaal direct bij retour. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid van MEER Outdoor gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de surfschool.

Verhuur afgeraden bij...

Het is de deelnemer afgeraden om deel te nemen aan het surfen, indien de deelnemer last heeft van nek- en/of rugklachten, zwanger is, hartproblemen heeft of heeft gehad, de deelnemer een slechte conditie heeft, kortademig is, onder invloed van medicijnen, drugs en/of alcohol is. MEER Outdoor is niet aansprakelijk voor gevolgen indien de betreffende deelnemer toch besluit deel te nemen aan het surfen.

Groepen

Bij groepen kan één persoon het inschrijfformulier invullen en ondertekenen, dit houdt in dat deze persoon aansprakelijk is voor alle deelnemers uit de groep met betrekking tot alles genoemd in de Algemene Voorwaarden.

Foto's

Foto’s en video’s die worden gemaakt mogen worden gebruikt voor publicatie.

Aansprakelijkheid schade

MEER Outdoor aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, materieel of immaterieel, letselschade daaronder begrepen, opgelopen door (stuur)fouten, onkundigheid, aanvaringen, afsnijden, gebreken aan de gebruikte materialen (surfboards, wetsuits, e.d.) en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die de deelnemer en/of andere deelnemers lijden. De deelnemer neemt dit risico nadrukkelijk voor zijn/haar rekening en vrijwaart MEER Outdoor volledig.

Diensten derden

MEER Outdoor zal elke dienst naar beste kunnen uitvoeren en is gerechtigd bij en voor de uitvoering van een dienst derden in te schakelen. MEER Outdoor is evenwel niet aansprakelijk voor het bij deelnemer of derden ontstane schade die het gevolg is van een handelen of nalaten van door MEER Outdoor ingeschakelde hulppersonen (werknemers van MEER Outdoor daaronder niet begrepen).

Plezier en veel leren staat bij ons voorop! Wees lief voor elkaar en geniet van het windsurfen, suppen en kajakken!