Windsurfles op de Grevelingen

GEVONDEN! De plek om veilig te leren windsurfen op de Grevelingendam. Bij MEER Outdoor ligt de ideale surfplas om het windsurfen onder de knie te krijgen. Het water is niet te diep, je kunt overal staan: ideaal voor de beginner. Ook voor de gevorderde windsurfer is het water bij MEER Outdoor een prachtige plek om af te varen.

[Deutsch & English below]

>> Boek nu je surfles

Introductieles

Wil je proberen of windsurfen iets voor jou is? Start dan met een introductieles. Je leert alle onderdelen van het materiaal kennen en maakt de eerste meters op het water. Wil je daarna meer? Dan kan je altijd alsnog instappen in de beginnerscursus.

Beginnerscursus 3x

Maak een goede start met het windsurfen. In 3 lessen krijg je echt de startersvaardigheden onder de knie. Je kan na de beginnerscursus zelfstandig huren en zelf verder meters maken. Zo leer je uiteindelijk toch het meest! We geven les aan duo's of een kleine groep van 3-5 personen. Zo hebben we altijd persoonlijke aandacht voor je.

Privé-les

Weet je van jezelf dat je het best leert met alle aandacht: dan is een privé-les goed voor jou. We blijven bij je in de buurt en geven je aanmoediging en tips. Zo leer je als een speer! Ben je een herintreder? Dan kan een privé-les een echte kickstarter zijn om met vertrouwen weer het water op te gaan!

Einführungsstunde

Möchten Sie versuchen, ob Windsurfen etwas für Sie ist? Beginnen Sie dann mit einer Einführungsstunde. Sie lernen alle Teile des Materials kennen und machen die ersten Meter auf dem Wasser. Willst du danach mehr? Dann können Sie jederzeit am Anfängerkurs teilnehmen.

Anfängerkurs

Starten Sie gut mit Windsurfen. In 3 Lektionen bekommen Sie wirklich den Dreh raus in die Starterfähigkeiten. Nach dem Anfängerkurs können Sie selbständig mieten und weitere Meter selbst machen. So lernst du letztendlich am meisten! Die Klasse besteht aus kleinen Gruppen von 3-5 Personen. Auf diese Weise haben wir immer persönliche Aufmerksamkeit für Sie.

Privatstunde

Wenn Sie wissen, dass Sie mit all Ihrer Aufmerksamkeit am besten lernen, ist eine Privatstunde gut für Sie. Wir bleiben bei Ihnen und geben Ihnen Anregungen und Tipps. So lernst du wie eine Rakete! Bist du ein Rückkehrer? Dann kann eine Privatstunde ein echter Kickstarter sein, um wieder mit Zuversicht aufs Wasser zu kommen!

Introductory lesson

Would you like to try if windsurfing is something for you? Then start with an introductory lesson. You get to know all parts of the material and make the first meters on the water. Do you want more after that? Then you can always join the beginners course.

Beginners course 3x

Get off to a good start with windsurfing. In 3 lessons you really get the hang of the starter skills. After the beginners course, you can rent independently and make further meters yourself. This is how you learn the most in the end! The class is in small groups of 3-5 people. This way we always have personal attention for you.

Private lesson

If you know about yourself that you learn best with all your attention: then a private lesson is good for you. We will stay with you and give you encouragement and tips. This is how you learn like a rocket! Are you a returner? Then a private lesson can be a real kickstarter to get back on the water with confidence!

Introductie

1 les
€70per persoon
 • 1,5uur les (bij 2 personen)
 • 2uur les (bij 3-5 personen)
 • 0,5uur vrij surfen
 • inclusief materiaal, wetsuit
 • exclusief surfschoenen / oude gympen

Privé

alle tijd voor jou
€85per les
 • 1uur privé-les
 • 0,5uur vrij surfen
 • inclusief materiaal, wetsuit
 • exclusief surfschoenen / oude gympen

Einführung

1 Lektion
€70pro Person
 • 1 Stunde Lektion (wann 2 personen)
 • 2 Stunden Lektion (wann 3-5 personen)
 • 0,5 Stunden freies Surfen
 • einschließlich Material, Neoprenanzug
 • exklusive Surfschuhe / alte Turnschuhe

Privat

die ganze Zeit für Sie
€85pro Person
 • 1 Stunde Privatunterricht
 • 0,5 Stunden freies Surfen
 • einschließlich Material, Neoprenanzug
 • exklusive Surfschuhe / alte Turnschuhe

Introduction

1 lesson
€70per person
 • 1,5 hours lesson (when 2 persons)
 • 2 hours lesson (when 3-5 persons)
 • 0.5 hours free surfing
 • including material, wetsuit
 • exclusive surf shoes / old sneakers

Private

all the time for you
€85per person
 • 1 hour private lesson
 • 0.5 hours free surfing
 • including material, wetsuit
 • exclusive surf shoes / old sneakers